Vnoučata na přání

VNOUČATA NA PŘÁNÍ

Darujte vlastní čas babičkám a dědečkům v domovech pro seniory

O nás

Ježíškova vnoučata vznikla na podzim roku 2016 na dvorku Českého rozhlasu v Jihlavě. Novinářka Olga Štrejbarová si při jednom svém natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě.

Oslovili jsme stovky domovů pro seniory a dalších podobných státních či nestátních zařízení. Během listopadu vkládali na stránky www.jeziskovavnoucata.cz přání svých klientů a posluchači Českého rozhlasu je plnili a vlastně plní stále.

V projektu bylo zatím splněno téměř 14 000 přání nebo zážitků. Senioři si nejčastěji přáli   oblečení, hygienické potřeby, zdravotní pomůcky a elektroniku. Mezi oblíbené zážitky patřila návštěva nějakého místa nebo účast na kulturní akci. Asi nejčastějším předávaným „drahým“dárkem byly invalidní vozíky – mechanické i elektrické. V projektu se jich rozdaly desítky, dále polohovací křesla a speciální zdravotní postele. Byla splněna i řada nezvyklých přání – let letadlem, jízda v závodním autě, let helikoptérou, zabijačka prasete nebo návštěvaletecké základy.

Když jsme přemýšleli jak pokračovat dál, byly pro nás hlavním vodítkem zpětné reakce z domovů. Naším primárním cílem bylo navázat trvalý kontakt mezi seniorem a dárcem, což se v mnoha případech povedlo. Z Ježíškových Vnoučat se stala vnoučata „skutečná“, chcete-li znovunalezená a do domovů se za seniory pravidelně vracejí. Tyto vztahy chceme podporovat a udržovat.

Proto vznikla jarní a letní část projektu, kterou jsme nazvali Vnoučata na přání. Na těchto stránkách umožníme domovům pro seniory a dalším podobných státním a nestátním zařízením, aby do jednoduchého formuláře vkládali svoji poptávku po dobrovolných společnících pro seniory. Posluchači budou mít možnost si takovou poptávku zarezervovat a s domovem navázat spolupráci podle jeho instrukcí.

Domovy i zájemce o „dobrovolnictví“ prosíme, aby si prostudovali následující dokument, který popisuje limity dobrovolnictví v sociálních službách a připravila jej pro nás Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrovolníci působící v sociálních službách jsou primárně osoby, které zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách upravuje v § 115 odst. 2, který odkazuje na zákon 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě

 

V praxi sociálních služeb jde o tyto formy zajišťování dobrovolnické činnosti

 • Poskytovatel sociální služby je přijímající organizací a umožňuje výkon dobrovolnické činnosti jako partner dobrovolnického centra, jenž je akreditované MVČR
 • poskytovatel sociální služby je přijímající i vysílající organizací a vlastní akreditaci dobrovolnického centra MVČR
 • poskytovatel upravuje vnitřní procesy bez akreditace na základě vnitřních pravidel pro působení jiných osob, než jsou osoby v pracovně právním vztahu

 

Domovy – poskytovatelé

 • Poskytovatel deklaruje, že má kapacitu pro přijímání dobrovolníků
 • Poskytovatel deklaruje, že má koordinátora dobrovolníků s dostatečnou kapacitou, jenž má práci s dobrovolníky určenou v pracovní náplni a zveřejňuje, kdo koordinátorem
 • Poskytovatel zveřejňuje, jaká jsou pravidla pro působení dobrovolníků (podmínky pro uzavření smlouvy, bezúhonnost, typ smlouvy, rámec činnosti, evidence docházky, vyhodnocení činnosti, podpora v průběhu činnosti, úhrada vzniklých nákladů atd.)
 • Poskytovatel deklaruje, že je pro dobrovolnickou činnost pojištěn
 • Poskytovatel deklaruje, že personál rozumí přítomnosti dobrovolníků v zařízení
 • Poskytovatel deklaruje, že dobrovolníci neprovádí základní činnosti určené zákonem odborným pracovníkům

 

Vnoučata na přání – zájemci o dobrovolnictví

 • Zájemce si musí rozmyslet, kolik volného času má a jestli ho skutečně chce věnovat práci v sociálních službách
 • Zájemce musí mít jasno, co může nabídnout, co by chtěl dělat
 • Zájemce bere na vědomí, že jeho zájem se nemusí setkat s pozitivní odezvou na straně poskytovatele a že finální rozhodnutí o spolupráci je na straně poskytovatele
 • Zájemce bere na vědomí, že poskytovatel v rámci sjednávání spolupráce bude mít formální nároky předcházející uzavření spolupráce (např. výpis z rejstříku trestů, podpis smlouvy atd.)

Ježíškova vnoučata stále pomáhají. Senioři z Jeseníku jezdí díky Lucii Bílé na moderních vozících

V třeboňském domově seniorů odmítají rezignovat na život. Hledají parťáka na zpěv

Vnoučata na přání chce i stacionář Kristián. 'Důležité je setkávání generací,' říká jeho zakladatelka